DOI: https://doi.org/10.22141/1608-1706.1.15.2014.81265

Surgical Treatment of Hip Dysplasia in Children Depending on the Characteristics of the Formation of Hip Joints and Their Skeletal Maturity

D.M. Moroz

Abstract


In this work an analysis of surgical treatment of 74 dysplastic hip joints in children aged 2 to 11 years has been carried out depending on the degree of hypoplasia of the joint elements. The identification and comparison of skeletal maturity of 70 hip joints according to the original Oxford method were carried out in dysplasia and in health. Operational treatment strategy was defined depending on the type of dysplasia and skeletal maturity of hip joints in children.


Keywords


hip joint; hip dysplasia; surgical treatment; skeletal maturity

References


Жук П.М. Динаміка анатомо-функціональних змін при вродженій дисплазії кульшових суглобів і профілактика функціональної недостатності опорно-рухового апарата: Дис… д-ра мед. наук : 14.01.21 / Жук Петро Михайлович. — К., 1995. — 346 с.

Недостовірність одноплощинних розрахунків при реконструкції ПВСК / В.В. Філіпчук, М.І. Хархун, Д.М. Мороз, Г.В. Гайко // Вісник ортопед., травматол. та протезув. — 2001. — № 4. — С. 12-16.

Санакоева И.И. Лечение врожденого подвывиха и вывиха бедра у детей и подростков деторсионно-варизирующей остеотомией: Автореф. дис… канд. мед. наук: спец. 14.00.22 «Травматология и ортопедия» / И.И. Санакоева. — М., 1970. — 17 с.

Соколовский О.А. Обоснование современных реконструктивно-восстановительных вмешательств при дисплазии тазобедренного сустава у подростков: Дис… д-ра мед. наук: 14.00.22 / Соколовский О.А. — Минск, 2004. — 301 с.

Філіппчук В.В. Позасуглобова реконструкція кульшового суглоба в лікуванні резидуальної дисплазії у підлітків та перспективні напрямки її вдосконалення / В.В. Філіпчук, М.С. Кабацій, Д.М. Мороз // Вісник ортопед., травматол. та протезув. — 2006. — № 3. — С. 78-80.

Куценок Я.Б. Рентгенологическое измерение углов проксимального отдела бедренной кости и угла фронтальной инклинации вертлужной впадины / Я.Б. Куценок, Д.Е. Коваль // Ортопед., травматол. и протезир. — 1976. — № 9. — С. 57-61.

Acheson R.M. A method of assessing skeletal maturity from radiographs / R.M. Acheson // Surg. Anat. — 1954. — № 88. — P. 488-498.

Кабацій М.С. Визначення ступеня зрілості кульшових суглобів при вродженій дисплазії у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / М.С. Кабацій, Д.М. Мороз // XIV з’їзд ортопедів-травматологів України: тези доп. — Одеса, 2006. — С. 188.

Кабацій М.С. Оперативне лікування вродженої дисплазії кульшового суглоба у дітей молодшого віку / М.С. Кабацій, Д.М. Мороз // Актуальні питання ортопедії та травматології: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-річчю ДУ «ІТО АМНУ». — К., 2009. — С. 88-89.

Мороз Д.М. Корекційна остеотомія проксимального відділу стегнової кістки в лікуванні дисплазії кульшового суглоба у дітей / Д.М. Мороз // Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами опорно-рухового апарату» (Київ, 14–15 квітня 2011 р.). — К., 2011. — С. 50.

Мороз Д.М. Позасуглобова корекція проксимального відділу стегна при дисплазії кульшового суглоба у дітей та підлітків / Д.М. Мороз // Матеріали конф. молодих вчених ІТО АМНУ. — К., 2002. — С. 11-12.

Мороз Д.М. Вплив корекції проксимального відділу стегнової кістки на подальший розвиток диспластичної западини у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Д.М. Мороз, М.С. Кабацій // Травма. — 2008. — Т. 9, № 3. — С. 154-157.

Мороз Д.М. Особливості розвитку кульшового суглоба після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки при дисплазії у

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Дис… канд. мед. наук: спец. 14.00.22 «Травматология и ортопедия» / Д.М. Мороз. — К., 2012. — 140 с.
Copyright (c) 2016 TRAUMA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта