DOI: https://doi.org/10.22141/1608-1706.2.15.2014.81349

Comparative Analysis of Infectious Complications in Victims with Polytrauma on the Stages of Treatment

S.O. Guryev, P.V. Tanasiyenko, O.M. Tanasiyenko

Abstract


The article deals with the infectious complications in patients with polytrauma. We analyzed nosological structure of infectious complications in the intensive care units (ICU) and polytrauma unit. Nosological structure of infectious complications in ICU and polytrauma unit is diverse and significantly differ from each other. The analysis of the incidence of infectious complications on the 3rd and 10th days of treatment has been carried out. It is found that complications of the respiratory system, which occur in 70 % of victims, are the major ones.


Keywords


polytrauma; infectious complications; victims

References


Проблема інфекційних ускладнень політравми є досить складною і потребує подальших досліджень.

Інфекційні ускладнення у постраждалих із політравмою мають досить різноманітний нозологічний склад, де превалюють ускладнення із боку легеневої системи.

Нозологічний склад інфекційних ускладнень політравми у реанімаційному відділенні та відділенні політравми значно відрізняється, що вказує на різні підходи до профілактики та лікування цієї патології.

У виникненні інфекційних ускладнень політравми має значення не тільки тяжкість травми та стану постраждалого, а й місце та термін перебування постраждалого на стаціонарному етапі лікування.

Список літератури

Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Герасимова О.А. Госпитальная летальность при сочетанной травме и возможности ее снижения / А.В. Бондаренко, А.В. Пелеганчук, О.А. Герасимова // Вестн. травмат. — 2004. — № 3. — С. 3-9.

Гайдук С.В., Бояринцев В.В., Гаврилин С.В. и др. Ранняя диагностика синдрома полиорганной дисфункции у пострадавших с политравмой / С.В. Гайдук, В.В. Бояринцев, С.В. Гаврилин и др. // Политравма: диагностика, лечение и профилактика осложнений: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. — Ленинск-Кузнецкий, 2007. — С. 40-42.

Гур’єв С.О., Шейко В.Д., Панасенко С.І. Оцінка тяжкості та прогнозування перебігу гострого періоду поєднаної пельвіо-абдоміно-торакальної травми / С.О Гур’єв, В.Д. Шейко, С.І. Панасенко // Проблеми військової охорони здоров’я. —К., 2008. —С. 24-29.

Adams C.A., Jr. Sepsis biomarkers in polytrauma patients / C.A. Adams // Crit. Care Clin. — 2011 Apr. — 27(2). — 345-54.

Nast-Kolb D. Management of polytrauma / D. Nast-Kolb [et al.] // Chirurg. — 2006. — Vol. 77, № 9. — Р. 861-873.

Qi X. Statistical analysis on 2213 in-patients with traffic injuries from January 2003 to September 2005 in Ningbo city / X. Qi [et al.] // Chin. J. Traumatol. — 2006. — Vol. 9. — Р. 228-233.
Copyright (c) 2016 TRAUMA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта