Author Details

Fischenko, О.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine