Author Details

Veklich, V.V., Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv Kyiv Medical University of Ukrainian Academy of Alternative Medicine, Kyiv, Ukraine